KONFIGURATOR SZYB DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH Samouczek

WYMAGANA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Wybierz dane wejściowe

max

min

Rw ?

[dB]

C ?

[dB]

Ctr ?

[dB]

RA ?

[dB]

RAtr ?

[dB]


Dostosuj ustawienia wszystkich aktywnych danych i listę wyników do ustawień edytowanego parametru

Hz ?

dB ?

50

100

200

400

800

1,6k

3,15k

Hz ?

dB ?

63

125

250

500

1k

2k

4k

Hz ?

dB ?

80

160

315

630

1,25k

2,5k

5k

Ogranicz grubość pakietu

max

min

Grubość całkowita pakietu

[mm]

Ogranicz grubość szyb w pakiecie

Grubość szyb w pakiecie

max

min

Grubość szyby 1 [mm]

[mm]

Grubość szyby 2 [mm]

[mm]

Grubość szyby 3 [mm]

[mm]

  • Grubość szyby pojedyńczej lub szyby skrajnej w szybie zespolnej
  • Grubość szyby środkowej w szybie zepolonej dwukomowej
  • Grubość szyby szyby skranjnej w szybie zespolonej

Określ wagę pakietu

max

min

Waga pakietu 1m2

[kg]

Określ klasę ochrony

max

min

Klasa szyby laminowanej ochronnej

[klasa]

Określ klasę bezpieczeństwa

max

min

Klasa szyby laminowanej bezpiecznej

[klasa]

Uwzględniaj tylko szyby zawierające szybę laminowaną

max

min

Szyba Laminowana

WYNIKI WYSZUKIWANIA