KONFIGURATOR SZYB DŹWIĘKOIZOLACYJNYCH

WYMAGANA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA

Wybierz dane wejściowe

max

min

Rw

[dB]

C

[dB]

Ctr

[dB]

RA

[dB]

RAtr

[dB]


Dostosuj ustawienia wszystkich aktywnych danych i listę wyników do ustawień edytowanego parametru

Hz

dB

50

100

200

400

800

1,6k

3,15k

Hz

dB

63

125

250

500

1k

2k

4k

Hz

dB

80

160

315

630

1,25k

2,5k

5k

Ogranicz grubość pakietu

max

min

Grubość całkowita pakietu

[mm]

Ogranicz grubość szyb w pakiecie

Grubość szyb w pakiecie

max

min

Grubość szyby 1 [mm]

[mm]

Grubość szyby 2 [mm]

[mm]

Grubość szyby 3 [mm]

[mm]

  • Grubość szyby pojedyńczej lub szyby skrajnej w szybie zespolnej
  • Grubość szyby środkowej w szybie zepolonej dwukomowej
  • Grubość szyby szyby skranjnej w szybie zespolonej

Określ wagę pakietu

max

min

Waga pakietu 1m2

[kg]

Określ klasę ochrony

max

min

Klasa szyby laminowanej ochronnej

[klasa]

Określ klasę bezpieczeństwa

max

min

Klasa szyby laminowanej bezpiecznej

[klasa]

Uwzględniaj tylko szyby zawierające szybę laminowaną

max

min

Szyba Laminowana

WYNIKI WYSZUKIWANIA